Quản lý chất lượng QA/QC

Tên

Nguyễn Thị Ngọc Thư

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Kỹ sư Công nghệ chế biến Thủy sản
Quê quán
Nơi làm việc
Miền Nam
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Kỹ năng
Tin Học Văn Phòng, Anh Văn Giao Tiếp Cơ Bản, Chứng Chỉ HACCP
Mong muốn
Chưa có kinh nghiệm
Điện thoại
0377112945
Email
nguyenthingocthu1503@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
24/12/2022

Xem thêm

Kĩ Sư Công nghệ chế biến thủy sản
Ngày 14-09-2023
Kỹ Sư Chế Biến Thuỷ Sản
Ngày 24-12-2022
Kỹ sư Công nghệ chế biến Thủy sản
Ngày 24-12-2022
Kỹ thuật CNCB Thủy Sản
Ngày 02-06-2021
Kỹ sư Công nghệ chế biến Thủy sản
Ngày 20-05-2021