Master Thesis: Technical efficiency analysis for commercial Black Tiger Prawn (Penaeus monodon) aquaculture farms in Nha Trang city, Vietnam

Tác giả:

Dang Hoang Xuan Huy, 2009

Ngày đăng: 01-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Master Thesis: Technical efficiency analysis for commercial Black  Tiger Prawn (<i>Penaeus monodon</i>) aquaculture  farms in Nha Trang city, Vietnam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.97MB | 1200 | 21 | ltxuyen2010

This study has used minimizing input-oriented CRS DEA model with two output and five input variables which use theory of technical efficiency. It mainly has used Nha Trang‘s data (64 samples) to analysis, data from other areas in Khanh Hoa province (33 samples in  Ninh  Hoa  district,  33  samples  in  Van  Ninh  district,  and  36  samples  in  Cam  Ranh district)  only  use  to  compare  to  Nha  Trang  to  find  the  worst  factors  for  technical efficiency,  improving  these  factors  in  section  conclusion.  All  these  data  was  collected from data primary of Ph.D Pham Xuan Thuy when he did Ph.D thesis which he inquired in Khanh Hoa province in 2004.

There  are  25%  performances  of  Black  Tiger  Prawn  (Penaeus  monodon)  DMUo  is efficient and 75% performances of DMUo are inefficient in Nha Trang city. We can put to conduct for each of the inefficient. These are the units that management would focus on to improve input factors or resource reduction. 

Camparing among Cam Ranh, Nha Trang city, Van Ninh district, Ninh Hoa district the propotion percent of Black Tiger Prawn (Penaeus monodon) DMUo technical efficient of Cam  Ranh  is  42%  due  to  georgapical  advandtage.  The  propotion  percent  of  DMUo efficient  of  Nha  Trang  and  Ninh  Hoa  is  lowest  because  of  nearly  populated  area  and processing factories.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm