Tạp chí Thủy sản 05.2001 - Trưởng thành cùng sự phát triển của ngành

Tác giả:

Nhiều tác giả

Ngày đăng: 07-05-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Tạp chí Thủy sản 05.2001 - Trưởng thành cùng sự phát triển của ngành
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
PDF 11.27MB | 1648 | 14 | hieuqt

_ Những quan điểm chỉ đạo và một số vấn đề đáng chú ý trong xây dựng dự thảo luật thủy sản.
_ Hiệp định thương nại Việt Mỹ và triển vọng của xuất khẩu thủy sản miền Trung.
_ Kết quả cuộc thi về Đông Nam Á “Cá và nền văn hóa quốc gia”.
_ Nghệ An xây dựng cơ chế chính sách tạo đà phát triển thủy sản.
_ Trưởng thành cùng sự phát triển của ngành thủy sản.
_ Công ty tư vấn đầu tư và thiết kế bộ thủy sản – ba năm tạo đà phát triển.
_ Đặc điểm sinh học sinh sản và khả năng sản xuất giống tự nhiên của cá bop ở vùng nước lợ Hải Phòng.
_ Một số kết quả về sự phát triển phôi và cá bột của cá chém.
_ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
_ Nghề cá nước ngoài.
_ Ý kiến trao đổi.
_ Vấn đề tham khảo.
_ Khuyến ngư.
_ Hoạt động công đoàn.
_ Tin hoạt động nghề cá.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm