Tạp chí Thủy sản 2000.06 - Tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH ngành thủy sản

Tác giả:

Nhiều tác giả

Ngày đăng: 07-05-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Tạp chí Thủy sản 2000.06 - Tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH ngành thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
PDF 9.06MB | 1579 | 5 | hieuqt

_ Bộ thủy sản gặp mặt các anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc.
_ Tìm kiếm cứu nạn người và tàu thuyền đánh cá nhiệm vụ được ngành thủy sản thường xuyên quan tâm.
_ Kế hoạch phát triển của ngành thùy sản thời kỳ 2001-2005.
_ Tiếp tục đẩy mạnh CNH,HĐH ngành thủy sản.
_ Về tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với ngành thủy sản ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số biện pháp khắc phục hậu quả.
_ Công ty xuất khẩu thủy sản II Quảng Ninh mạnh dần lên trong những năm đổi mới.
_ Hạn chế hao hụt khối lượng mực ống trong bảo quản đông bằng biện pháp hóa học.
_ Một số vấn đề trong sản xuất các mặt hàng thủy sản ở nước ta.
_ Thuế VAT cho sản xuất nước đá và hoàn thuế đầu vào ở các xí nghiệp chế biến thủy sản còn bất hợp lý.
_ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
_ Khuyến ngư.
_ Hoạt động công đoàn.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm