Tạp chí Thủy sản 06.2001 - Đầu tư và tổ chức khai thác hải sản xa bờ

Tác giả:

Nhiều tác giả

Ngày đăng: 07-05-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Tạp chí Thủy sản 06.2001 - Đầu tư và tổ chức khai thác hải sản xa bờ
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
PDF 11.26MB | 2037 | 14 | hieuqt

_ Đầu tư và tổ chức khai thác hải sản xa bờ.
_ Phát huy tiềm năng thủy sản xóa đói giảm nghèo vùng bãi ngang ven biển Hà Tĩnh.
_ Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững góp phần xóa đói giảm nghèo.
_ Đóng góp của viện nghiên cứu hải sản vào sự phát triển ngành có ý nghĩa lớn.
_ Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre tiếp tục khẳng định là đơn vị hàng đầu.
_ Biện pháp nào để đẩy mạnh nuôi tôm sú ở các tỉnh ven biển phía Bắc.
_ Sinh vật phù du vùng biển phía Tây Trường Xa và mối quan hệ của chúng với các yếu tố môi trường.
_ Bước đầu tìm hiểu giới hạn sinh thái của tôm nương.
_ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
_ Trao đổi ý kiến.
_ Nghề cá nước ngoài.
_ Khuyến ngư.
_ Hoạt động công đoàn.
- Tin hoạt động nghề cá.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm