Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
Điện Mega - Tủ điện bảo vệ động cơ Điện Mega - Tủ điện bảo vệ động cơ
Yêu thích+
Tủ điện bảo vệ động cơ
2.250.000đ
2252+ yêu thích
Samwha / Hàn Quốc - Tụ bù 1P 220V 2.5 kVAr Samwha / Hàn Quốc - Tụ bù 1P 220V 2.5 kVAr
Yêu thích+
Tụ bù 1P 220V 2.5 kVAr
372.500đ
2055+ yêu thích
Samwha / Hàn Quốc - Tụ bù 1P 220V 5 kVAr Samwha / Hàn Quốc - Tụ bù 1P 220V 5 kVAr
Yêu thích+
Tụ bù 1P 220V 5 kVAr
760.000đ
1337+ yêu thích
Samwha / Hàn Quốc - Tụ bù 1P 220V 10 kVAr Samwha / Hàn Quốc - Tụ bù 1P 220V 10 kVAr
Yêu thích+
Tụ bù 1P 220V 10 kVAr
1.463.000đ
1864+ yêu thích
Samwha / Hàn Quốc - Tụ bù 3P 440V 5 kVAr Samwha / Hàn Quốc - Tụ bù 3P 440V 5 kVAr
Yêu thích+
Tụ bù 3P 440V 5 kVAr
403.800đ
1568+ yêu thích
VPE - Điện trở nâng nhiệt nước VPE - Điện trở nâng nhiệt nước
Yêu thích+
Điện trở nâng nhiệt nước
1.583.000đ
2936+ yêu thích
Còi báo mất điện1 pha 220V - Còi báo mất điện1 pha 220V Còi báo mất điện1 pha 220V - Còi báo mất điện1 pha 220V
Yêu thích+
Còi báo mất điện1 pha 220V
120.000đ
1487+ yêu thích
Thiết Bị Báo Động Mất Oxy Có Đèn Chớp Còi Hú - Còi báo mất oxi cho ao nuôi tôm Thiết Bị Báo Động Mất Oxy Có Đèn Chớp Còi Hú - Còi báo mất oxi cho ao nuôi tôm
Yêu thích+
Áp tô mát đơn NXB-63 6kA [Lựa chọn công suất] - Áp tô mát đơn NXB-63 6kA [Lựa chọn công suất] Áp tô mát đơn NXB-63 6kA [Lựa chọn công suất] - Áp tô mát đơn NXB-63 6kA [Lựa chọn công suất]
Yêu thích+
Tủ điện nhựa chống cháy 30x40x20cm - Tủ điện nhựa chống cháy 30x40x20cm Tủ điện nhựa chống cháy 30x40x20cm - Tủ điện nhựa chống cháy 30x40x20cm
Yêu thích+
Biến tần INVT GD20 [Nhiều công suất khác nhau] - Biến tần INVT GD20 [Nhiều công suất khác nhau] Biến tần INVT GD20 [Nhiều công suất khác nhau] - Biến tần INVT GD20 [Nhiều công suất khác nhau]
Yêu thích+
NXB-63 (MCB) 1P - NXB-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 1P NXB-63 (MCB) 1P - NXB-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 1P
Yêu thích+
NXB-63 (MCB) 2P - NXB-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 2P NXB-63 (MCB) 2P - NXB-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 2P
Yêu thích+
NXB-63 (MCB) 3P - NXB-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 3P NXB-63 (MCB) 3P - NXB-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 3P
Yêu thích+
NXB-63 (MCB) 4P - NXB-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 4P NXB-63 (MCB) 4P - NXB-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 4P
Yêu thích+
NXC AC-3, 6A-630A - NXC Series Khởi động từ AC-3, 6A-630A NXC AC-3, 6A-630A - NXC Series Khởi động từ AC-3, 6A-630A
Yêu thích+
NXB-63H (MCB) 1P - NXB-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 1P NXB-63H (MCB) 1P - NXB-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 1P
Yêu thích+
NXB-63H (MCB) 2P - NXB-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 2P NXB-63H (MCB) 2P - NXB-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 2P
Yêu thích+
CJ19 Khởi động từ dùng cho tụ bù - CJ19 Khởi động từ dùng cho tụ bù CJ19 Khởi động từ dùng cho tụ bù - CJ19 Khởi động từ dùng cho tụ bù
Yêu thích+
NXB-63H (MCB) 3P - NXB-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 3P NXB-63H (MCB) 3P - NXB-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 3P
Yêu thích+
NXB-63H (MCB) 4P - NXB-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 4P NXB-63H (MCB) 4P - NXB-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 4P
Yêu thích+
NXB-125 (MCB) 1P - NXB-125 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 1P NXB-125 (MCB) 1P - NXB-125 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 1P
Yêu thích+
NXB-125 (MCB) 2P - NXB-125 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 2P NXB-125 (MCB) 2P - NXB-125 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 2P
Yêu thích+
NXB-125 (MCB) 3P - NXB-125 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 3P NXB-125 (MCB) 3P - NXB-125 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 3P
Yêu thích+
NXB-125 (MCB) 4P - NXB-125 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 4P NXB-125 (MCB) 4P - NXB-125 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB) 4P
Yêu thích+
Phụ kiện dùng cho NXB-63 - Phụ kiện dùng cho NXB-63 Phụ kiện dùng cho NXB-63 - Phụ kiện dùng cho NXB-63
Yêu thích+
Phụ kiện dùng cho NXB-63
163.900đ
408+ yêu thích
Phụ kiện dùng cho NXB-125 - Phụ kiện dùng cho NXB-125 Phụ kiện dùng cho NXB-125 - Phụ kiện dùng cho NXB-125
Yêu thích+
Phụ kiện dùng cho NXB-125
248.600đ
398+ yêu thích
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}