Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B159 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159
Yêu thích+
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B292 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292
Yêu thích+
KÍNH HIỂN VI 3 MẮT OPTIKA B293 - Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x
Yêu thích+
TỦ CHỨA LAM KÍNH - Tủ chứa lam kính
Yêu thích+
Tủ chứa lam kính
11.000.000đ
100% chính hãng
Tủ chứa dung môi chống cháy - Tủ chứa dung môi chống cháy loại 1 cửa LV-FM15
Yêu thích+
Tủ Chứa Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm - Tủ Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm
Yêu thích+
Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Đứng Có Cửa - Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi đứng có cửa
Yêu thích+
Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Ngang Có Cửa - Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Ngang Có Cửa
Yêu thích+
Tủ Cấy Vi Sinh Tủ Đôi - Tủ Cấy Vi Sinh Hai Người Ngồi Đối Diện
Yêu thích+
Tủ Cấy Vi Sinh Cửa Trượt - Tủ Cấy Vi Sinh Hai Người Đối Diện Cửa Trượt
Yêu thích+
Máy Tiệt Trùng Que Cấy - Máy Tiệt Trùng Que Cấy
Yêu thích+
Máy Tiệt Trùng Que Cấy
5.000.000đ
100% chính hãng
Kính hiển vi Optika B-159 - Kính hiển vi sinh học loại 2 mắt Optika B-159
Yêu thích+
Kính hiển vi sinh Optika B-192PL - Kính hiển vi sinh học loại 2 mắt Optika B-192PL
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC700
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC900
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC1200
Yêu thích+
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi đứng
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi đứng
31.000.000đ
1373+ yêu thích
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện cửa trượt
Yêu thích+
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện cửa trượt
Yêu thích+
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện không cửa
Yêu thích+
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện không cửa
Yêu thích+
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
24.000.000đ
1193+ yêu thích
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
28.000.000đ
968+ yêu thích
Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
33.000.000đ
1105+ yêu thích
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
18.000.000đ
1188+ yêu thích
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
21.000.000đ
1170+ yêu thích
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
Yêu thích+
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}