Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B192- trang bị X-LED2 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B192- trang bị X-LED2
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B159 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B159 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B292 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B292 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
KÍNH HIỂN VI 3 MẮT OPTIKA B293 - Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x KÍNH HIỂN VI 3 MẮT OPTIKA B293 - Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x
22.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
TỦ CHỨA LAM KÍNH - Tủ chứa lam kính TỦ CHỨA LAM KÍNH - Tủ chứa lam kính
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ chứa lam kính
11.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Tủ đựng hóa chất chịu ăn mòn - Tủ đựng hóa chất chịu ăn mòn (Nhựa chịu acid, bazo) Tủ đựng hóa chất chịu ăn mòn - Tủ đựng hóa chất chịu ăn mòn (Nhựa chịu acid, bazo)
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ chứa dung môi chống cháy - Tủ chứa dung môi chống cháy loại 1 cửa LV-FM15 Tủ chứa dung môi chống cháy - Tủ chứa dung môi chống cháy loại 1 cửa LV-FM15
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ Chứa Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm - Tủ Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm Tủ Chứa Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm - Tủ Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm
12.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Đứng Có Cửa - Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi đứng có cửa Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Đứng Có Cửa - Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi đứng có cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Ngang Có Cửa - Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Ngang Có Cửa Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Ngang Có Cửa - Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Ngang Có Cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Ngang Có Cửa
25.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Tủ Cấy Vi Sinh Tủ Đôi - Tủ Cấy Vi Sinh Hai Người Ngồi Đối Diện Tủ Cấy Vi Sinh Tủ Đôi - Tủ Cấy Vi Sinh Hai Người Ngồi Đối Diện
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ Cấy Vi Sinh Hai Người Ngồi Đối Diện
20.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Tủ Cấy Vi Sinh Cửa Trượt - Tủ Cấy Vi Sinh Hai Người Đối Diện Cửa Trượt Tủ Cấy Vi Sinh Cửa Trượt - Tủ Cấy Vi Sinh Hai Người Đối Diện Cửa Trượt
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Máy Tiệt Trùng Que Cấy - Máy Tiệt Trùng Que Cấy Máy Tiệt Trùng Que Cấy - Máy Tiệt Trùng Que Cấy
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Máy Tiệt Trùng Que Cấy
5.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC700 Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC700
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC700
19.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC900 Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC900
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC900
22.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC1200 Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC1200
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi đứng model: LV-VC1200
26.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi đứng TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi đứng
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi đứng
31.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện cửa trượt TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện cửa trượt
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện cửa trượt TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện cửa trượt
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện không cửa TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện không cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện không cửa TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh hai người đối diện không cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
24.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
28.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa Tủ cấy vi sinh - Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang có cửa
33.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
18.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
21.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
25.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa TỦ CẤY VI SINH - Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa
28.000.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn VC700 - Tủ cấy vi sinh thổi đứng có cửa VC700 Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Sài Gòn VC700 - Tủ cấy vi sinh thổi đứng có cửa VC700
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}