Giá Cá sặc rằn

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá sặc rằn giống Cá sặc rằn giống 150.000 đ/kg 24-02-23
Cá sặc rằn tại ao Cá sặc rằn tại ao 60.000 đ/kg 16-05-23