Giá Cá sặc rằn

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá sặc rằn giống Cá sặc rằn giống 85.000 đ/kg 31-08-22
Cá sặc rằn tại ao Cá sặc rằn tại ao 54.000 đ/kg 24-11-22