Giá Cá sặc rằn

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá sặc rằn giống Cá sặc rằn giống 95.000 đ/kg 02-04-22
Cá sặc rằn tại ao Cá sặc rằn tại ao 90.000 đ/kg 19-04-22