Giá Cá sặc rằn giống

70.000 đồng/kg

Cá sặc rằn giống giá 70.000 đồng/kg cập nhật ngày 06-12-2021, tăng 15.000 đồng so với lần trước.

Cá sặc rằn hôm nay giá 70.000 đồng/kg loại Cá sặc rằn giống ghi nhận từ ngày 03-12-2021 bởi Huynhdang tại khu vực Đồng Tháp.

Cá sặc rằn giống

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá sặc rằn giống

06/12/2021 70.000 đ 15.000 Tepbac
03/12/2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
01/12/2021 55.000 đ Tepbac
29/11/2021 55.000 đ 1.000 Tepbac
28/11/2021 55.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
27/11/2021 56.000 đ 1.000 Tepbac
25/11/2021 55.000 đ Tepbac
20/11/2021 57.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20/11/2021 55.000 đ 5.000 Tepbac
19/11/2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
17/11/2021 60.000 đ 5.000 Tepbac
16/11/2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/11/2021 65.000 đ Tepbac
15/11/2021 65.000 đ 25.000 Tepbac
13/11/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
13/11/2021 90.000 đ Tepbac
12/11/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
11/11/2021 90.000 đ Tepbac
09/11/2021 90.000 đ Tepbac
08/11/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/11/2021 90.000 đ Tepbac
06/11/2021 90.000 đ Tepbac
05/11/2021 90.000 đ Tepbac
04/11/2021 90.000 đ 5.000 Tepbac
03/11/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
02/11/2021 85.000 đ Tepbac
30/10/2021 85.000 đ Tepbac
29/10/2021 85.000 đ Tepbac
27/10/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
25/10/2021 85.000 đ 10.000 Tepbac
24/10/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
24/10/2021 75.000 đ 10.000 Tepbac
22/10/2021 85.000 đ 10.000 Tepbac
21/10/2021 75.000 đ 10.000 Tepbac
20/10/2021 85.000 đ Tepbac
19/10/2021 85.000 đ 15.000 Tepbac
18/10/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/10/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/10/2021 70.000 đ 20.000 Tepbac
14/10/2021 90.000 đ 10.000 Tepbac
13/10/2021 100.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
11/10/2021 100.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
07/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
06/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp mẫu 180-200 con/kg
06/10/2021 80.000 đ 37.000 Tepbac
26/09/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp 180-200con/kg
26/08/2021 70.000 đ LELINH Cà Mau Size: 200con/kg
25/08/2021 80.000 đ LELINH Đồng Tháp Size: 200 con/kg

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!