Giá Cá sặc rằn giống

Cá sặc rằn giống giá: 117.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-06-2016, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-06-2016 117.000 đ
Ngày 06-04-2016 117.000 đ 2.000
Ngày 15-08-2015 115.000 đ -1.000 MIN
Ngày 06-05-2015 116.000 đ 1.000
Ngày 01-04-2014 115.000 đ -15.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!