Giá Cá sặc rằn giống

Cá sặc rằn hôm nay giá 95.000 đồng/kg loại Cá sặc rằn giống ghi nhận từ ngày 30-03-2022 bởi Huynhdang tại khu vực Đồng Tháp.

Cá sặc rằn giống

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá sặc rằn giống

30/03/2022 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22/02/2022 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
26/01/2022 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20/01/2022 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18/01/2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
11/01/2022 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
24/12/2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18/12/2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
10/12/2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/12/2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
03/12/2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
28/11/2021 55.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20/11/2021 57.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
19/11/2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/11/2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
13/11/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
12/11/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/11/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
03/11/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
27/10/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
24/10/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18/10/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/10/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
13/10/2021 100.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
11/10/2021 100.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
07/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
06/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp mẫu 180-200 con/kg
26/09/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp 180-200con/kg
26/08/2021 70.000 đ LELINH Cà Mau Size: 200con/kg

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!