Giá Cá sặc rằn giống

150.000 đồng/kg

Cá sặc rằn giống giá 150.000 đồng/kg cập nhật ngày 24-02-2023, Tăng 65.000 đồng so với lần trước.

Cá sặc rằn giống

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá sặc rằn giống

23:26:27 24-02-2023 150.000 đ 65.000 Tepbac
16:55:21 31-08-2022 85.000 đ 10.000 Tepbac
23:41:38 02-04-2022 95.000 đ 10.000 Tepbac
19:23:37 30-03-2022 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
21:16:47 04-03-2022 85.000 đ 16.000 Tepbac
20:46:00 22-02-2022 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22:02:21 08-02-2022 69.000 đ 16.000 Tepbac
23:42:06 28-01-2022 85.000 đ 10.000 Tepbac
00:22:57 26-01-2022 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:27:32 20-01-2022 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22:49:40 18-01-2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:08:29 11-01-2022 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:25:53 07-01-2022 75.000 đ 5.000 Tepbac
22:02:23 24-12-2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:27:22 22-12-2021 70.000 đ Tepbac
17:07:35 21-12-2021 70.000 đ 5.000 Tepbac
22:55:54 18-12-2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18:50:21 17-12-2021 75.000 đ 27.000 Tepbac
20:54:03 12-12-2021 48.000 đ 22.000 Tepbac
23:30:27 11-12-2021 70.000 đ Tepbac
22:45:12 10-12-2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:50:15 09-12-2021 70.000 đ Tepbac
20:12:25 08-12-2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
02:41:11 06-12-2021 70.000 đ 15.000 Tepbac
23:26:08 03-12-2021 70.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
00:24:15 01-12-2021 55.000 đ Tepbac
18:03:11 29-11-2021 55.000 đ 1.000 Tepbac
22:34:42 28-11-2021 55.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20:09:27 27-11-2021 56.000 đ 1.000 Tepbac
18:00:19 25-11-2021 55.000 đ Tepbac
23:48:30 20-11-2021 57.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22:59:51 20-11-2021 55.000 đ 5.000 Tepbac
19:58:30 19-11-2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
17:46:56 17-11-2021 60.000 đ 5.000 Tepbac
23:36:19 16-11-2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:15:44 16-11-2021 65.000 đ Tepbac
19:45:50 15-11-2021 65.000 đ 25.000 Tepbac
22:04:17 13-11-2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
19:16:41 13-11-2021 90.000 đ Tepbac
22:55:19 12-11-2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16:58:45 11-11-2021 90.000 đ Tepbac
21:59:08 09-11-2021 90.000 đ Tepbac
19:56:44 08-11-2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18:11:33 08-11-2021 90.000 đ Tepbac
21:50:08 06-11-2021 90.000 đ Tepbac
19:22:03 05-11-2021 90.000 đ Tepbac
19:18:14 04-11-2021 90.000 đ 5.000 Tepbac
19:31:42 03-11-2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
21:58:17 02-11-2021 85.000 đ Tepbac
21:52:21 30-10-2021 85.000 đ Tepbac
08:39:02 29-10-2021 85.000 đ Tepbac
19:35:41 27-10-2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
19:24:49 25-10-2021 85.000 đ 10.000 Tepbac
21:25:32 24-10-2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18:15:29 24-10-2021 75.000 đ 10.000 Tepbac
11:30:17 22-10-2021 85.000 đ 10.000 Tepbac
21:46:49 21-10-2021 75.000 đ 10.000 Tepbac
20:29:58 20-10-2021 85.000 đ Tepbac
17:26:27 19-10-2021 85.000 đ 15.000 Tepbac
20:08:11 18-10-2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22:46:10 16-10-2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
21:36:55 16-10-2021 70.000 đ 20.000 Tepbac
23:09:02 14-10-2021 90.000 đ 10.000 Tepbac
22:48:46 13-10-2021 100.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:32:12 11-10-2021 100.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:31:17 08-10-2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:44:32 07-10-2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
21:57:18 06-10-2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
11:35:46 06-10-2021 80.000 đ 37.000 Tepbac
17:57:22 26-09-2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
09:51:22 26-08-2021 70.000 đ LELINH Cà Mau
08:55:33 25-08-2021 80.000 đ LELINH Đồng Tháp
06:14:11 24-06-2016 117.000 đ Tepbac
19:08:45 06-04-2016 117.000 đ 2.000 Tepbac
07:54:26 15-08-2015 115.000 đ 1.000 Tepbac
22:41:20 06-05-2015 116.000 đ 1.000 Tepbac
11:07:10 01-04-2014 115.000 đ 15.000 Tepbac
11:48:04 26-02-2014 130.000 đ Tepbac
19:45:03 09-02-2014 130.000 đ Tepbac
21:39:59 19-01-2014 130.000 đ Tepbac
06:52:21 31-12-2013 130.000 đ Tepbac
10:10:40 10-11-2013 130.000 đ Tepbac
22:44:07 30-10-2013 130.000 đ Tepbac
18:49:11 13-10-2013 130.000 đ Tepbac
19:10:03 02-10-2013 130.000 đ Tepbac
08:53:14 28-09-2013 130.000 đ Tepbac
19:58:41 11-09-2013 130.000 đ Tepbac
21:49:27 21-08-2013 130.000 đ Tepbac
08:29:28 04-08-2013 130.000 đ Tepbac
14:39:58 09-07-2013 130.000 đ 130.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!