Giá Tôm thẻ

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 123.000 đ/kg 11-08-22
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 99.000 đ/kg 11-08-22
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 đ/kg 11-08-22