Giá Tôm thẻ

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 đ/kg 30-06-22
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đ/kg 30-06-22
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 đ/kg 30-06-22