Giá Tôm thẻ

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 84.000 /kg 14-05-21 Cà Mau
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 80.000 /kg 14-05-21
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 106.000 /kg 14-05-21