Giá Tôm thẻ

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 đ/kg 31-03-23
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 đ/kg 31-03-23
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 106.000 đ/kg 31-03-23