Giá Tôm thẻ

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 82.000 /kg 16-09-20 Cà Mau
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 74.000 /kg 17-09-20
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 106.000 /kg 17-09-20