Giá Tôm thẻ

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 96.000 /kg 11-09-19 Cà Mau
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 86.000 /kg 11-09-19
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 /kg 11-09-19