Giá Tôm thẻ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 112.000 /kg 29-11-21
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 /kg 29-11-21
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 101.000 /kg 29-11-21