Giá Tôm thẻ

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 96.000 đ/kg 10-06-24
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 78.000 đ/kg 10-06-24
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 86.000 đ/kg 10-06-24