Giá Tôm thẻ

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 102.000 /kg 20-11-20 Cà Mau
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 96.000 /kg 20-11-20
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 /kg 20-11-20