Giá Cá trê

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá trê lai tại ao Cá trê lai tại ao 15.000 đ/kg 04-03-22
Cá trê vàng tại ao Cá trê vàng tại ao 37.000 đ/kg 02-03-24