Giá Cá trê lai tại ao

15.000 đồng/kg

Cá trê lai tại ao giá 15.000 đồng/kg cập nhật ngày 29-11-2021, đồng so với lần trước.

Cá trê hôm nay giá 15.000 đồng/kg loại Cá trê lai tại ao ghi nhận từ ngày 03-12-2021 bởi giacadongthap2 tại khu vực Đồng Tháp.

Cá trê lai tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá trê lai tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trê lai tại ao

03/12/2021 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
29/11/2021 15.000 đ Tepbac
27/11/2021 15.000 đ 1.000 Tepbac
26/11/2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
26/11/2021 15.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp 300gr
25/11/2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
25/11/2021 16.000 đ 16.000 Tepbac
23/11/2021 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp size 200gr
22/11/2021 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp 200-400gr

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!