Giá Cá trê lai tại ao

Cá trê hôm nay giá 16.000 đồng/kg loại Cá trê lai tại ao ghi nhận từ ngày 30-03-2022 bởi Canghia tại khu vực Đồng Tháp.

Cá trê lai tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá trê lai tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trê lai tại ao

30/03/2022 16.000 đ Canghia Đồng Tháp
22/02/2022 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
26/01/2022 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
20/01/2022 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
15/01/2022 14.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
02/01/2022 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
24/12/2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
17/12/2021 14.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
03/12/2021 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
26/11/2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
26/11/2021 15.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp 300gr
25/11/2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
23/11/2021 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp size 200gr
22/11/2021 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp 200-400gr

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!