Giá Cá trê lai tại ao

Cá trê hôm nay giá 16.000 đồng/kg loại Cá trê lai tại ao ghi nhận từ ngày 30-03-2022 bởi Canghia tại khu vực Đồng Tháp.

Cá trê lai tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá trê lai tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trê lai tại ao

19:22:21 30-03-2022 16.000 đ Canghia Đồng Tháp
21:40:17 04-03-2022 15.000 đ 1.000 Tepbac
20:52:47 22-02-2022 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
23:24:05 18-02-2022 16.000 đ 1.000 Tepbac
00:28:08 26-01-2022 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
23:34:33 20-01-2022 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
16:18:28 15-01-2022 14.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
16:30:23 03-01-2022 17.000 đ Tepbac
16:17:26 02-01-2022 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
21:55:21 24-12-2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
17:11:39 21-12-2021 17.000 đ 1.000 Tepbac
19:25:29 17-12-2021 14.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
18:56:59 17-12-2021 16.000 đ 14.000 Tepbac
20:50:18 12-12-2021 2.000 đ 14.500 Tepbac
23:48:07 09-12-2021 16.500 đ 2.500 Tepbac
02:37:31 06-12-2021 14.000 đ 1.000 Tepbac
23:27:42 03-12-2021 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
18:07:46 29-11-2021 15.000 đ Tepbac
20:01:13 27-11-2021 15.000 đ 1.000 Tepbac
20:39:57 26-11-2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
20:37:45 26-11-2021 15.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
18:30:11 25-11-2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
17:56:12 25-11-2021 16.000 đ 16.000 Tepbac
23:01:33 23-11-2021 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
19:26:10 22-11-2021 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!