Giá Cá trê vàng tại ao

37.000 đồng/kg

Cá trê vàng tại ao giá 37.000 đồng/kg cập nhật ngày 02-03-2024, đồng so với lần trước.

Cá trê hôm nay giá 52.000 đồng/kg loại Cá trê vàng tại ao ghi nhận từ ngày 30-03-2022 bởi giacadongthap2 tại khu vực Đồng Tháp.

Cá trê vàng tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá trê vàng tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trê vàng tại ao

02/03/2024 37.000 đ Tepbac
29/02/2024 37.000 đ Tepbac
26/02/2024 37.000 đ Tepbac
21/02/2024 37.000 đ 1.000 Tepbac
01/02/2024 36.000 đ 1.000 Tepbac
29/01/2024 37.000 đ 2.000 Tepbac
25/01/2024 39.000 đ 1.000 Tepbac
22/01/2024 38.000 đ 2.000 Tepbac
16/01/2024 36.000 đ 3.000 Tepbac
15/01/2024 39.000 đ 1.000 Tepbac
10/01/2024 38.000 đ 13.000 Tepbac
30/03/2022 52.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
26/01/2022 40.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp Vàng lai
20/01/2022 15.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
15/01/2022 41.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
11/01/2022 40.000 đ Canghia Đồng Tháp
02/01/2022 46.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
24/12/2021 46.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
17/12/2021 48.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
03/12/2021 48.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
01/09/2021 41.000 đ lamhong62 An Giang Size: 150-200g/con. Liên hệ: 0862 813 262 (Lâm Hồng)
31/08/2021 41.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ, tùy khu vực xa gần, cá đẹp xấu. Liên hệ: 0862 813 262 (Lâm Hồng)
30/08/2021 41.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ, tùy khu vực xa gần, cá đẹp xấu. Liên hệ: 0862 813 262 (Lâm Hồng)
29/08/2021 41.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ, tùy khu vực xa gần, cá đẹp xấu. Liên hệ: 0862 813 262 (Lâm Hồng)
28/08/2021 43.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ, tùy khu vực xa gần, cá đẹp xấu. Liên hệ: 0862 813 262 (Lâm Hồng)
27/08/2021 43.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ, tùy khu vực xa gần, cá đẹp xấu. Liên hệ: 0862 813 262 (Lâm Hồng)
26/08/2021 43.000 đ lamhong62 An Giang +-1000, tùy khu vực xa gần, cá đẹp xấu
25/08/2021 43.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ, tùy khu vực, xa gần, cá đẹp xấu. Liên hệ: 0862 813 262 (Lâm Hồng)
24/08/2021 43.000 đ lamhong62 An Giang Size: 150-200gr/con
23/08/2021 44.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ, tùy cá đẹp xấu, khu vực xa gần
22/08/2021 44.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ, tùy cá đẹp xấu, khu vực xa gần
22/08/2021 43.000 đ Hoaian-tepbac Cần Thơ Size: 150-200gr/con
19/08/2021 44.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ, tùy cá đẹp xấu, tùy khu vực xa gần
18/08/2021 43.500 đ nhinguyen.bee Tiền Giang Size: 150-200gr/con
18/08/2021 44.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ, tùy cá đẹp xấu, khu vực xa gần
15/08/2021 44.000 đ lamhong62 An Giang +-1000đ tùy khu vực, cá đẹp xấu
14/08/2021 45.000 đ lamhong62 An Giang Tùy khu vực, con lớn nhỏ, đẹp xấu +-1000đ
13/08/2021 44.000 đ lamhong62 An Giang Thu mua tại khu vực Châu Đốc - An Giang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!