Giá Cá tra

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá tra mỡ vàng Cá tra mỡ vàng 16.000 đ/kg 01-04-22
Cá tra tại ao Cá tra tại ao 26.500 đ/kg 20-05-24