Giá Cá tra

Cá tra tại ao 21.800 /kg 20-11-20 An Giang