Giá Cá kèo tại ao (40 con/kg)

Cá kèo tại ao (40 con/kg) giá: 66.000 đồng/kg, cập nhật ngày 23-02-2021, tăng 6.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá kèo tại ao (40 con/kg) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 23-02-2021 66.000 đ 6.000
Ngày 19-02-2021 60.000 đ
Ngày 30-03-2017 60.000 đ -5.000
Ngày 01-10-2015 65.000 đ -6.000
Ngày 15-08-2015 71.000 đ 1.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!