Giá Cá kèo tại ao (40 con/kg)

Cá kèo tại ao (40 con/kg) giá: 60.000 đồng/kg, cập nhật ngày 30-03-2017, giảm -5.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá kèo tại ao (40 con/kg) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 30-03-2017 60.000 đ -5.000
Ngày 01-10-2015 65.000 đ -6.000
Ngày 15-08-2015 71.000 đ 1.000
Ngày 06-05-2015 70.000 đ -5.000
Ngày 01-04-2014 75.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!