Giá Cá chẽm tại ao 1kg/con

Cá chẽm tại ao 1kg/con giá: 68.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-06-2016, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá chẽm tại ao 1kg/con theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-06-2016 68.000 đ
Ngày 06-04-2016 68.000 đ 1.000
Ngày 01-10-2015 67.000 đ 2.000
Ngày 15-08-2015 65.000 đ
Ngày 06-05-2015 65.000 đ 5.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!