Giá Cá chẽm tại ao 1kg/con

70.000 đồng/kg

Cá chẽm tại ao 1kg/con giá 70.000 đồng/kg cập nhật ngày 01-12-2021, đồng so với lần trước.

Cá chẽm hôm nay giá 62.000 đồng/kg loại Cá chẽm tại ao 1kg/con ghi nhận từ ngày 01-09-2021 bởi LELINH tại khu vực Sóc Trăng.

Size: 0.8-1.2kg/con
Cá chẽm tại ao 1kg/con

Biểu đồ thống kê giá Cá chẽm tại ao 1kg/con theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá chẽm tại ao 1kg/con

01/12/2021 70.000 đ Tepbac
20/11/2021 70.000 đ Tepbac
17/11/2021 70.000 đ Tepbac
15/11/2021 70.000 đ Tepbac
13/11/2021 70.000 đ Tepbac
09/11/2021 70.000 đ Tepbac
08/11/2021 70.000 đ Tepbac
05/11/2021 70.000 đ Tepbac
01/11/2021 70.000 đ Tepbac
25/10/2021 70.000 đ 6.000 Tepbac
22/10/2021 64.000 đ Tepbac
21/10/2021 64.000 đ 2.000 Tepbac
19/10/2021 62.000 đ 2.000 Tepbac
16/10/2021 60.000 đ 1.000 Tepbac
13/10/2021 61.000 đ 4.000 Tepbac
10/10/2021 65.000 đ 3.000 Tepbac
06/10/2021 62.000 đ Tepbac
05/10/2021 62.000 đ Tepbac
02/10/2021 62.000 đ 3.000 Tepbac
01/09/2021 62.000 đ LELINH Sóc Trăng Size: 0.8-1.2kg/con
31/08/2021 70.000 đ LELINH Đồng Nai Size: 0.8-1.2kg/con
30/08/2021 62.000 đ LELINH Sóc Trăng Size: 0.8-1.2kg/con
26/08/2021 62.000 đ Hoaian-tepbac Sóc Trăng Size: 0.8-1.2kg/con
24/08/2021 62.000 đ LELINH Sóc Trăng Size: 0.8-1.2kg/con

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!