Giá Cá mú loại 1 con/kg

130.000 đồng/kg

Cá mú loại 1 con/kg giá 130.000 đồng/kg cập nhật ngày 20-11-2021, đồng so với lần trước.

Cá mú hôm nay giá 150.000 đồng/kg loại Cá mú loại 1 con/kg ghi nhận từ ngày 01-09-2021 bởi LELINH tại khu vực Khánh Hòa.

Size: 0.8-1.2kg/con
Cá mú loại 1 con/kg

Biểu đồ thống kê giá Cá mú loại 1 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá mú loại 1 con/kg

20/11/2021 130.000 đ Tepbac
17/11/2021 130.000 đ 2.000 Tepbac
15/11/2021 132.000 đ 2.000 Tepbac
13/11/2021 130.000 đ Tepbac
09/11/2021 130.000 đ Tepbac
08/11/2021 130.000 đ Tepbac
05/11/2021 130.000 đ Tepbac
01/11/2021 130.000 đ Tepbac
25/10/2021 130.000 đ Tepbac
22/10/2021 130.000 đ Tepbac
21/10/2021 130.000 đ Tepbac
19/10/2021 130.000 đ 10.000 Tepbac
16/10/2021 140.000 đ Tepbac
13/10/2021 140.000 đ Tepbac
10/10/2021 140.000 đ Tepbac
06/10/2021 140.000 đ Tepbac
05/10/2021 140.000 đ Tepbac
02/10/2021 140.000 đ 50.000 Tepbac
01/09/2021 150.000 đ LELINH Khánh Hòa Size: 0.8-1.2kg/con
30/08/2021 150.000 đ LELINH Khánh Hòa Size: 0.8-1.2kg/con
26/08/2021 150.000 đ Hoaian-tepbac Phú Yên Size: 0.8-1.2kg/con

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!