Giá Cá mú loại 1 con/kg

Cá mú loại 1 con/kg giá: 110.000 đồng/kg, cập nhật ngày 08-03-2019, giảm -15.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá mú loại 1 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 08-03-2019 110.000 đ -15.000
Ngày 24-06-2016 125.000 đ MAX
Ngày 06-04-2016 125.000 đ 5.000
Ngày 01-10-2015 120.000 đ
Ngày 06-05-2015 120.000 đ 5.000
Ngày 01-04-2014 115.000 đ
Ngày 26-02-2014 115.000 đ
Ngày 09-02-2014 115.000 đ
Ngày 19-01-2014 115.000 đ
Ngày 31-12-2013 115.000 đ 10.000
Ngày 27-11-2013 105.000 đ MIN
Ngày 10-11-2013 105.000 đ
Ngày 02-11-2013 105.000 đ 0 --