Giá Cua gạch

Cua gạch giá: 330.000 đồng/kg, cập nhật ngày 19-09-2019, tăng 10.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cua gạch theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 19-09-2019 330.000 đ 10.000
Ngày 09-09-2019 320.000 đ -50.000
Ngày 30-07-2019 370.000 đ -20.000
Ngày 18-06-2019 390.000 đ -10.000
Ngày 06-05-2019 400.000 đ -30.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!