Giá Cua thịt

Cua thịt giá: 200.000 đồng/kg, cập nhật ngày 15-01-2019, giảm -20.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cua thịt theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 15-01-2019 200.000 đ -20.000
Ngày 02-01-2019 220.000 đ 20.000 MAX
Ngày 24-12-2018 200.000 đ 50.000
Ngày 17-12-2018 150.000 đ -10.000
Ngày 03-12-2018 160.000 đ 10.000
Ngày 26-09-2018 150.000 đ -20.000
Ngày 27-08-2018 170.000 đ 50.000
Ngày 06-04-2016 120.000 đ
Ngày 01-10-2015 120.000 đ 3.000
Ngày 15-08-2015 117.000 đ
Ngày 06-05-2015 117.000 đ 2.000
Ngày 20-05-2014 115.000 đ
Ngày 05-05-2014 115.000 đ
Ngày 01-04-2014 115.000 đ
Ngày 26-02-2014 115.000 đ
Ngày 09-02-2014 115.000 đ
Ngày 19-01-2014 115.000 đ
Ngày 31-12-2013 115.000 đ 30.000
Ngày 27-11-2013 85.000 đ MIN
Ngày 10-11-2013 85.000 đ
Ngày 02-11-2013 85.000 đ 0 --