Giá Cua thịt

Cua thịt giá: 180.000 đồng/kg, cập nhật ngày 19-09-2019, tăng 10.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cua thịt theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 19-09-2019 180.000 đ 10.000
Ngày 09-09-2019 170.000 đ -10.000
Ngày 30-07-2019 180.000 đ -10.000
Ngày 01-07-2019 190.000 đ -10.000
Ngày 18-06-2019 200.000 đ -20.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!