Giá Cá bống tượng loại I

Cá bống tượng hôm nay giá 22.000 đồng/kg loại Cá bống tượng loại I ghi nhận từ ngày 18-06-2019 bởi lehonghaibndc tại khu vực Hồ Chí Minh.

Cá bống tượng loại I

Biểu đồ thống kê giá Cá bống tượng loại I theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá bống tượng loại I

18/06/2019 22.000 đ lehonghaibndc Hồ Chí Minh

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!