Giá Cá bống tượng loại I

450.000 đồng/kg

Cá bống tượng loại I giá 450.000 đồng/kg cập nhật ngày 01-04-2022, tăng 170.000 đồng so với lần trước.

Cá bống tượng hôm nay giá 22.000 đồng/kg loại Cá bống tượng loại I ghi nhận từ ngày 18-06-2019 bởi lehonghaibndc tại khu vực Hồ Chí Minh.

Cá bống tượng loại I

Biểu đồ thống kê giá Cá bống tượng loại I theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá bống tượng loại I

01/04/2022 450.000 đ 170.000 Tepbac
16/02/2022 280.000 đ 70.000 Tepbac
22/01/2022 350.000 đ 70.000 Tepbac
18/06/2019 22.000 đ lehonghaibndc Hồ Chí Minh

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!