Giá Cá bống tượng loại I

Cá bống tượng loại I giá: 420.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-06-2016, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá bống tượng loại I theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-06-2016 420.000 đ MAX
Ngày 06-04-2016 420.000 đ 20.000
Ngày 01-10-2015 400.000 đ MIN
Ngày 15-08-2015 400.000 đ
Ngày 06-05-2015 400.000 đ -10.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!