Giá Cá bống tượng loại I

Cá bống tượng hôm nay giá 350.000 đồng/kg loại Cá bống tượng loại I ghi nhận từ ngày 22-07-2023 bởi demo1 tại khu vực Cà Mau.

Cá bống tượng loại I

Biểu đồ thống kê giá Cá bống tượng loại I theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá bống tượng loại I

14:34:20 22-07-2023 350.000 đ demo1 Cà Mau
23:29:54 01-04-2022 450.000 đ 170.000 Tepbac
22:38:26 16-02-2022 280.000 đ 70.000 Tepbac
22:53:22 22-01-2022 350.000 đ 70.000 Tepbac
16:23:40 18-06-2019 22.000 đ lehonghaibndc Hồ Chí Minh
06:14:40 24-06-2016 420.000 đ Tepbac
19:09:19 06-04-2016 420.000 đ 20.000 Tepbac
14:13:35 01-10-2015 400.000 đ Tepbac
07:53:34 15-08-2015 400.000 đ Tepbac
22:42:13 06-05-2015 400.000 đ 10.000 Tepbac
11:05:51 01-04-2014 410.000 đ Tepbac
14:58:55 19-03-2014 410.000 đ 410.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!