Bảng giá từ demo1

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 78.000 /kg 22-07-2023
Cá bống tượng loại I Cá bống tượng loại I 350.000 /kg 22-07-2023
Cá lóc đồng Cá lóc đồng 120.000 /kg 22-07-2023
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 199.000 /kg 31-10-2023