Giá Ốc bươu

Thủy sản hôm nay giá 42.000 đồng/con/kg loại Ốc bươu ghi nhận từ ngày 30-03-2022 bởi lelinhocbuou tại khu vực Đồng Tháp.

Ốc bươu

Biểu đồ thống kê giá Ốc bươu theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Ốc bươu

30/03/2022 42.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
26/03/2022 38.000 đ uttiger Đồng Tháp
22/02/2022 36.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
25/01/2022 34.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
23/01/2022 32.000 đ uttiger Đồng Tháp
18/01/2022 39.000 đ uttiger Đồng Tháp
15/01/2022 34.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
11/01/2022 39.000 đ uttiger Đồng Tháp
09/01/2022 39.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
02/01/2022 35.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
29/12/2021 38.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
27/12/2021 37.000 đ uttiger Đồng Tháp
24/12/2021 37.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
18/12/2021 38.000 đ uttiger Đồng Tháp
14/12/2021 38.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
10/12/2021 38.000 đ lelinhocbuou An Giang
08/12/2021 38.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
08/12/2021 37.000 đ uttiger Đồng Tháp
03/12/2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
26/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
24/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
21/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
20/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
19/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
17/11/2021 35.000 đ uttiger An Giang
16/11/2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
14/11/2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
13/11/2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
12/11/2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
10/11/2021 38.000 đ uttiger Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!