Giá Ốc bươu

39.000 đồng/con/kg

Ốc bươu giá 39.000 đồng/con/kg cập nhật ngày 19-04-2022, Giảm 2.000 đồng so với lần trước.

Ốc bươu

Biểu đồ thống kê giá Ốc bươu theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Ốc bươu

23:52:40 19-04-2022 39.000 đ 2.000 Tepbac
23:25:54 01-04-2022 41.000 đ 2.000 Tepbac
19:21:11 30-03-2022 42.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
23:26:31 26-03-2022 38.000 đ uttiger Đồng Tháp
21:39:08 04-03-2022 43.000 đ 3.000 Tepbac
22:54:36 26-02-2022 40.000 đ 7.000 Tepbac
20:42:27 22-02-2022 36.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
23:46:25 28-01-2022 33.000 đ 2.000 Tepbac
23:44:14 25-01-2022 34.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
22:34:38 23-01-2022 32.000 đ uttiger Đồng Tháp
22:56:54 22-01-2022 35.000 đ 1.000 Tepbac
22:46:28 18-01-2022 39.000 đ uttiger Đồng Tháp
20:50:41 17-01-2022 34.000 đ 4.000 Tepbac
16:16:03 15-01-2022 34.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
23:09:09 11-01-2022 39.000 đ uttiger Đồng Tháp
22:06:54 09-01-2022 39.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
23:32:26 07-01-2022 38.000 đ 3.000 Tepbac
14:55:44 03-01-2022 35.000 đ 2.000 Tepbac
16:56:56 02-01-2022 35.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
13:20:00 29-12-2021 38.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
23:36:53 27-12-2021 37.000 đ uttiger Đồng Tháp
22:14:12 24-12-2021 37.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
17:12:38 21-12-2021 37.000 đ 1.000 Tepbac
22:54:50 18-12-2021 38.000 đ uttiger Đồng Tháp
19:04:49 14-12-2021 38.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
20:44:26 12-12-2021 38.000 đ Tepbac
23:33:53 11-12-2021 38.000 đ 1.000 Tepbac
22:43:55 10-12-2021 38.000 đ lelinhocbuou An Giang
23:54:39 09-12-2021 37.000 đ 5.000 Tepbac
20:33:15 08-12-2021 38.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
20:13:18 08-12-2021 37.000 đ uttiger Đồng Tháp
02:42:41 06-12-2021 32.000 đ 2.000 Tepbac
23:22:25 03-12-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
18:09:18 29-11-2021 34.000 đ 1.000 Tepbac
20:10:52 27-11-2021 33.000 đ 1.000 Tepbac
20:38:30 26-11-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
19:49:48 24-11-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
23:25:47 21-11-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
23:49:26 20-11-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
19:54:18 19-11-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
20:18:41 17-11-2021 35.000 đ uttiger An Giang
23:30:09 16-11-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
23:19:24 16-11-2021 34.000 đ Tepbac
16:29:42 14-11-2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
22:01:13 13-11-2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
19:17:56 13-11-2021 34.000 đ Tepbac
23:14:19 12-11-2021 34.000 đ 2.000 Tepbac
22:54:05 12-11-2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
17:00:50 11-11-2021 36.000 đ Tepbac
23:55:08 10-11-2021 38.000 đ uttiger Đồng Tháp
23:09:19 09-11-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
19:58:53 08-11-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
21:49:11 06-11-2021 36.000 đ 1.000 Tepbac
21:45:52 05-11-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
19:23:35 05-11-2021 35.000 đ Tepbac
20:37:39 04-11-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
19:35:19 03-11-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
19:26:52 03-11-2021 35.000 đ 500 Tepbac
21:59:03 02-11-2021 35.500 đ 500 Tepbac
21:54:21 01-11-2021 35.000 đ 1.000 Tepbac
20:49:52 31-10-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
22:14:22 30-10-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
08:40:23 29-10-2021 36.000 đ 2.000 Tepbac
19:38:30 27-10-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
21:35:15 26-10-2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
21:23:48 24-10-2021 36.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22:44:49 21-10-2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
19:00:30 19-10-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
17:28:53 19-10-2021 34.000 đ 2.000 Tepbac
20:06:08 18-10-2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
22:46:46 16-10-2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
21:48:18 16-10-2021 32.000 đ Tepbac
22:47:08 13-10-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
22:10:00 13-10-2021 32.000 đ Tepbac
23:13:16 12-10-2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
22:27:29 12-10-2021 32.000 đ 3.000 Tepbac
23:36:35 11-10-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
23:48:11 10-10-2021 35.000 đ 35.000 Tepbac
23:45:38 10-10-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
23:17:15 09-10-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
23:39:47 08-10-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
22:05:02 06-10-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
16:50:22 05-10-2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!