Giá Ốc bươu

34.000 đồng/con/kg

Ốc bươu giá 34.000 đồng/con/kg cập nhật ngày 29-11-2021, tăng 1.000 đồng so với lần trước.

Thủy sản hôm nay giá 36.000 đồng/con/kg loại Ốc bươu ghi nhận từ ngày 26-11-2021 bởi uttiger tại khu vực Đồng Tháp.

Ốc bươu

Biểu đồ thống kê giá Ốc bươu theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Ốc bươu

29/11/2021 34.000 đ 1.000 Tepbac
27/11/2021 33.000 đ 1.000 Tepbac
26/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
24/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
21/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
20/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
19/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
17/11/2021 35.000 đ uttiger An Giang
16/11/2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
16/11/2021 34.000 đ Tepbac
14/11/2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
13/11/2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
13/11/2021 34.000 đ Tepbac
12/11/2021 34.000 đ 2.000 Tepbac
12/11/2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
11/11/2021 36.000 đ Tepbac
10/11/2021 38.000 đ uttiger Đồng Tháp
09/11/2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
08/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
06/11/2021 36.000 đ 1.000 Tepbac
05/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
05/11/2021 35.000 đ Tepbac
04/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
03/11/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
03/11/2021 35.000 đ 500 Tepbac
02/11/2021 35.500 đ 500 Tepbac
01/11/2021 35.000 đ 1.000 Tepbac
31/10/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
30/10/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
29/10/2021 36.000 đ 2.000 Tepbac
27/10/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
26/10/2021 36.000 đ uttiger Đồng Tháp
24/10/2021 36.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
21/10/2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
19/10/2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
19/10/2021 34.000 đ 2.000 Tepbac
18/10/2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
16/10/2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
16/10/2021 32.000 đ Tepbac
13/10/2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
13/10/2021 32.000 đ Tepbac
12/10/2021 34.000 đ uttiger Đồng Tháp
12/10/2021 32.000 đ 3.000 Tepbac
11/10/2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
10/10/2021 35.000 đ 35.000 Tepbac
10/10/2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp
09/10/2021 35.000 đ uttiger Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!