Giá Thủy sản

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Ốc bươu Ốc bươu 34.000 /con/kg 29-11-21
Cá he thịt tại ao Cá he thịt tại ao 47.000 /gram/con 18-10-21
Cá tra mỡ vàng Cá tra mỡ vàng 16.000 /kg 29-11-21