Giá Cá nheo giống

14.000 đồng/con

Cá nheo giống giá 14.000 đồng/con cập nhật ngày 28-01-2022, đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 14.000 đồng/con loại Cá nheo giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Cá nheo giống

Biểu đồ thống kê giá Cá nheo giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá nheo giống

22/02/2022 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
28/01/2022 14.000 đ Tepbac
30/12/2021 14.000 đ Tepbac
29/12/2021 15.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
24/12/2021 16.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
17/12/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
12/12/2021 14.000 đ 14.000 Tepbac
08/12/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
04/12/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/11/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
26/11/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
23/11/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!