Nguyễn Thơm

Nguyễn Thơm

Điện thoại : 0375402347

Địa chỉ : Tuyên Quang

Chuyên cung cấp đa dạng các loại cá giống, nhận giao toàn miền Bắc.

Bảng giá từ Nguyễn Thơm

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Giá cá trôi tại ao 50.000 /kg 29-11-2021
Cá rô tại ao 50.000 /kg 29-11-2021
Cá trắm cỏ tại ao 40.000 /kg 29-11-2021
Cá chép tại ao 36.000 /kg 29-11-2021
Cá nheo giống 15.000 /con 29-12-2021
Cá chuối hoa giống 15.000 /con 29-12-2021
Cá rô giống 1.500 /con 29-12-2021
Cá chim giống 2.000 /con 29-12-2021
Cá chim giống 2.000 /con 29-12-2021
Cá trê vàng giống 2.000 /con 29-12-2021
Cá chép giống 2.000 /con 29-12-2021
Cá trắm cỏ giống 80.000 /kg 29-12-2021