Nguyễn Thơm

Nguyễn Thơm

Điện thoại : 0375402347

Địa chỉ : Tuyên Quang

Chuyên cung cấp đa dạng các loại cá giống, nhận giao toàn miền Bắc.

Bảng giá từ Nguyễn Thơm

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Giá cá trôi tại ao 50.000 /kg 29-11-2021
Cá rô tại ao 50.000 /kg 29-11-2021
Cá trắm cỏ tại ao 47.000 /kg 26-01-2022
Cá chép tại ao 29.000 /kg 26-01-2022
Cá chuối hoa giống 14.000 /con 22-02-2022
Cá trắm cỏ giống 75.000 /kg 22-02-2022
Cá rô giống 1.500 /con 22-02-2022
Cá chim giống 2.000 /con 22-02-2022
Cá trê vàng giống 2.000 /con 22-02-2022
Cá chép giống 1.400 /con 22-02-2022
Cá nheo giống 14.000 /con 22-02-2022