Giá Cá nheo giống

Giống thủy sản hôm nay giá 14.000 đồng/con loại Cá nheo giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Cá nheo giống

Biểu đồ thống kê giá Cá nheo giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá nheo giống

20:48:40 22-02-2022 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
23:41:05 28-01-2022 14.000 đ Tepbac
14:17:36 30-12-2021 14.000 đ Tepbac
13:06:33 29-12-2021 15.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
21:47:37 24-12-2021 16.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
19:06:08 17-12-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:51:12 12-12-2021 14.000 đ 14.000 Tepbac
20:20:09 08-12-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
23:40:05 04-12-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:23:32 29-11-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:43:02 26-11-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
22:56:51 23-11-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!