Giá Cá chuối hoa giống

Giống thủy sản hôm nay giá 14.000 đồng/con loại Cá chuối hoa giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Cá chuối hoa giống

Biểu đồ thống kê giá Cá chuối hoa giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá chuối hoa giống

20:47:20 22-02-2022 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
00:29:52 26-01-2022 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:53:40 17-01-2022 14.000 đ 1.000 Tepbac
14:17:28 30-12-2021 13.000 đ 1.000 Tepbac
13:06:52 29-12-2021 15.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
21:47:44 24-12-2021 15.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
19:06:16 17-12-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:50:58 12-12-2021 14.000 đ 14.000 Tepbac
20:20:18 08-12-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
23:40:12 04-12-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:23:43 29-11-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:43:12 26-11-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
22:57:39 23-11-2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!