Giá Cá chuối hoa giống

14.000 đồng/con

Cá chuối hoa giống giá 14.000 đồng/con cập nhật ngày 17-01-2022, tăng 1.000 đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 14.000 đồng/con loại Cá chuối hoa giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Cá chuối hoa giống

Biểu đồ thống kê giá Cá chuối hoa giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá chuối hoa giống

22/02/2022 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
26/01/2022 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
17/01/2022 14.000 đ 1.000 Tepbac
30/12/2021 13.000 đ 1.000 Tepbac
29/12/2021 15.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
24/12/2021 15.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
17/12/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
12/12/2021 14.000 đ 14.000 Tepbac
08/12/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
04/12/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/11/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
26/11/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
23/11/2021 14.000 đ nguyenthom Tuyên Quang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!