Giá Cá rô giống

1.000 đồng/con

Cá rô giống giá 1.000 đồng/con cập nhật ngày 31-08-2022, giảm 500 đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 1.500 đồng/con loại Cá rô giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Đường Nghiệp
Cá rô giống

Biểu đồ thống kê giá Cá rô giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá rô giống

31/08/2022 1.000 đ 500 Tepbac
22/02/2022 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Đường Nghiệp
26/01/2022 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Bảo lộc
29/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Bảo Lộc, Đường Nghiệp
17/12/2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Bảo Lộc
17/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Đường Nghiệp
08/12/2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Đường Nghiệp
08/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Bảo Lộc
04/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/11/2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Đường Nghiệp
29/11/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Bảo Lộc
23/11/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Giống Đường Nghiệp
23/11/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Giống Bảo Lộc

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!