Giá Cá rô giống

1.500 đồng/con

Cá rô giống giá 1.500 đồng/con cập nhật ngày 01-04-2022, giảm 300 đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 1.500 đồng/con loại Cá rô giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Đường Nghiệp
Cá rô giống

Biểu đồ thống kê giá Cá rô giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá rô giống

01/04/2022 1.500 đ 300 Tepbac
04/03/2022 1.800 đ 300 Tepbac
22/02/2022 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Đường Nghiệp
26/01/2022 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Bảo lộc
17/01/2022 1.500 đ 1.000 Tepbac
07/01/2022 500 đ 1.000 Tepbac
03/01/2022 1.500 đ Tepbac
30/12/2021 1.500 đ Tepbac
29/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Bảo Lộc, Đường Nghiệp
17/12/2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Bảo Lộc
17/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Đường Nghiệp
12/12/2021 1.500 đ Tepbac
08/12/2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Đường Nghiệp
08/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Bảo Lộc
04/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
01/12/2021 1.500 đ Tepbac
29/11/2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Đường Nghiệp
29/11/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Bảo Lộc
29/11/2021 1.500 đ 38.500 Tepbac
25/11/2021 40.000 đ 40.000 Tepbac
23/11/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Giống Đường Nghiệp
23/11/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Giống Bảo Lộc

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!