Giá Cá rô giống

Giống thủy sản hôm nay giá 1.500 đồng/con loại Cá rô giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Đường Nghiệp
Cá rô giống

Biểu đồ thống kê giá Cá rô giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá rô giống

22/02/2022 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Đường Nghiệp
26/01/2022 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Bảo lộc
29/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Bảo Lộc, Đường Nghiệp
17/12/2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Bảo Lộc
17/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Đường Nghiệp
08/12/2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Đường Nghiệp
08/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Bảo Lộc
04/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/11/2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Đường Nghiệp
29/11/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang giống Bảo Lộc
23/11/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Giống Đường Nghiệp
23/11/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang Giống Bảo Lộc

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!