Giá Cá rô giống

1.000 đồng/con

Cá rô giống giá 1.000 đồng/con cập nhật ngày 31-08-2022, Giảm 500 đồng so với lần trước.

Cá rô giống

Biểu đồ thống kê giá Cá rô giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá rô giống

16:52:53 31-08-2022 1.000 đ 500 Tepbac
23:25:24 01-04-2022 1.500 đ 300 Tepbac
21:13:59 04-03-2022 1.800 đ 300 Tepbac
20:48:02 22-02-2022 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
00:29:37 26-01-2022 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:53:50 17-01-2022 1.500 đ 1.000 Tepbac
23:24:28 07-01-2022 500 đ 1.000 Tepbac
14:57:09 03-01-2022 1.500 đ Tepbac
14:17:45 30-12-2021 1.500 đ Tepbac
13:07:22 29-12-2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
19:07:11 17-12-2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang
19:07:02 17-12-2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:50:42 12-12-2021 1.500 đ Tepbac
20:21:21 08-12-2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:21:05 08-12-2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
23:40:23 04-12-2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
00:23:23 01-12-2021 1.500 đ Tepbac
18:24:43 29-11-2021 1.300 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:24:17 29-11-2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:05:58 29-11-2021 1.500 đ 38.500 Tepbac
17:59:11 25-11-2021 40.000 đ 40.000 Tepbac
22:58:37 23-11-2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
22:58:18 23-11-2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!