Giá Cá trê vàng giống

2.000 đồng/con

Cá trê vàng giống giá 2.000 đồng/con cập nhật ngày 01-04-2022, đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 2.000 đồng/con loại Cá trê vàng giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Cá trê vàng giống

Biểu đồ thống kê giá Cá trê vàng giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trê vàng giống

01/04/2022 2.000 đ Tepbac
22/02/2022 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
26/01/2022 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
30/12/2021 2.000 đ 44.000 Tepbac
29/12/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
21/12/2021 46.000 đ Tepbac
17/12/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
17/12/2021 46.000 đ 44.000 Tepbac
12/12/2021 2.000 đ Tepbac
04/12/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
01/12/2021 2.000 đ 68.000 Tepbac
29/11/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
27/11/2021 70.000 đ Tepbac
25/11/2021 70.000 đ 70.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!