Giá Cá trê vàng giống

40.000 đồng/con

Cá trê vàng giống giá 40.000 đồng/con cập nhật ngày 13-03-2024, Tăng 3.000 đồng so với lần trước.

Cá trê vàng giống

Biểu đồ thống kê giá Cá trê vàng giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trê vàng giống

23:38:52 13-03-2024 40.000 đ 3.000 Tepbac
21:18:32 03-03-2024 37.000 đ 1.000 Tepbac
09:18:47 15-01-2024 38.000 đ 36.000 Tepbac
23:27:40 01-04-2022 2.000 đ Tepbac
20:48:18 22-02-2022 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
00:30:19 26-01-2022 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
14:30:12 30-12-2021 2.000 đ 44.000 Tepbac
13:07:50 29-12-2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
17:03:27 21-12-2021 46.000 đ Tepbac
19:07:42 17-12-2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:53:59 17-12-2021 46.000 đ 44.000 Tepbac
20:59:38 12-12-2021 2.000 đ Tepbac
23:39:44 04-12-2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
00:17:53 01-12-2021 2.000 đ 68.000 Tepbac
18:25:12 29-11-2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:00:54 27-11-2021 70.000 đ Tepbac
17:56:53 25-11-2021 70.000 đ 70.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!