Giá Cá trê vàng giống

38.000 đồng/con

Cá trê vàng giống giá 38.000 đồng/con cập nhật ngày 15-01-2024, tăng 36.000 đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 2.000 đồng/con loại Cá trê vàng giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Cá trê vàng giống

Biểu đồ thống kê giá Cá trê vàng giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trê vàng giống

15/01/2024 38.000 đ 36.000 Tepbac
22/02/2022 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
26/01/2022 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/12/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
17/12/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
04/12/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/11/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!