Giá Cá chép giống

2.000 đồng/con

Cá chép giống giá 2.000 đồng/con cập nhật ngày 02-04-2022, Bình ổn giá so với lần trước.

Cá chép giống

Biểu đồ thống kê giá Cá chép giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá chép giống

23:42:36 02-04-2022 2.000 đ Tepbac
20:48:30 22-02-2022 1.400 đ nguyenthom Tuyên Quang
00:31:03 26-01-2022 1.400 đ nguyenthom Tuyên Quang
14:19:42 30-12-2021 2.000 đ Tepbac
13:08:05 29-12-2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
23:28:15 22-12-2021 2.000 đ Tepbac
19:07:55 17-12-2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:46:37 12-12-2021 2.000 đ Tepbac
23:31:39 11-12-2021 2.000 đ Tepbac
23:51:00 09-12-2021 2.000 đ 600 Tepbac
20:21:35 08-12-2021 1.400 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:25:36 29-11-2021 1.400 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:05:14 29-11-2021 1.400 đ 1.400 Tepbac
22:59:29 23-11-2021 1.400 đ nguyenthom Tuyên Quang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!