Giá Cá chép giống

2.000 đồng/con

Cá chép giống giá 2.000 đồng/con cập nhật ngày 02-04-2022, đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 1.400 đồng/con loại Cá chép giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Cá chép giống

Biểu đồ thống kê giá Cá chép giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá chép giống

02/04/2022 2.000 đ Tepbac
22/02/2022 1.400 đ nguyenthom Tuyên Quang
26/01/2022 1.400 đ nguyenthom Tuyên Quang
30/12/2021 2.000 đ Tepbac
29/12/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
22/12/2021 2.000 đ Tepbac
17/12/2021 1.500 đ nguyenthom Tuyên Quang
12/12/2021 2.000 đ Tepbac
11/12/2021 2.000 đ Tepbac
09/12/2021 2.000 đ 600 Tepbac
08/12/2021 1.400 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/11/2021 1.400 đ nguyenthom Tuyên Quang size nhỏ
29/11/2021 1.400 đ 1.400 Tepbac
23/11/2021 1.400 đ nguyenthom Tuyên Quang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!