Giá Tôm càng xanh giống

65 đồng/con

Tôm càng xanh giống giá 65 đồng/con cập nhật ngày 13-05-2024, Giảm 15 đồng so với lần trước.

Tôm càng xanh giống

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm càng xanh giống

09:51:40 13-05-2024 65 đ 15 Tepbac
10:12:02 06-05-2024 80 đ 5 Tepbac
09:49:17 10-04-2024 75 đ 15 Tepbac
09:45:12 22-01-2024 90 đ Tepbac
17:54:39 05-01-2024 90 đ Tepbac
11:44:00 26-12-2023 90 đ 89.910 Tepbac
23:17:30 14-10-2023 90.000 đ 89.920 Tepbac
01:36:19 24-09-2023 80 đ 109.920 Tepbac
21:48:32 16-05-2023 110.000 đ 109.880 Tepbac
02:20:20 15-03-2023 120 đ Tepbac
01:59:39 16-02-2023 120 đ 20 Tepbac
03:20:36 02-02-2023 100 đ 20 Tepbac
17:50:54 23-12-2022 120 đ 5 Tepbac
22:48:19 12-12-2022 115 đ 15 Tepbac
22:38:29 30-11-2022 100 đ 20 Tepbac
22:20:01 24-11-2022 120 đ Tepbac
20:52:09 04-11-2022 120 đ 40 Tepbac
18:00:10 27-09-2022 160 đ 20 Tepbac
23:36:01 26-04-2022 180 đ 35 Tepbac
23:09:24 20-04-2022 180 đ Yenduy Bạc Liêu
22:28:26 25-03-2022 180 đ Yenduy Bạc Liêu
21:38:01 04-03-2022 145 đ 25 Tepbac
22:50:21 22-01-2022 120 đ 60 Tepbac
20:30:46 09-01-2022 150 đ Yenduy Bạc Liêu
23:28:24 07-01-2022 180 đ Tepbac
16:31:41 03-01-2022 180 đ Tepbac
14:32:52 30-12-2021 180 đ Tepbac
17:20:01 21-12-2021 180 đ 30 Tepbac
23:01:48 15-12-2021 150 đ Yenduy Bạc Liêu
20:57:02 12-12-2021 150 đ Tepbac
23:27:14 11-12-2021 150 đ 30 Tepbac
02:38:59 06-12-2021 180 đ Tepbac
00:18:45 01-12-2021 180 đ 180 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!