Giá Cá chạch lấu

140.000 đồng/kg

Cá chạch lấu giá 140.000 đồng/kg cập nhật ngày 02-04-2022, giảm 30.000 đồng so với lần trước.

Thủy sản hôm nay giá 150.000 đồng/kg loại Cá chạch lấu ghi nhận từ ngày 03-03-2022 bởi giacadongthap2 tại khu vực Đồng Tháp.

sống
Cá chạch lấu

Biểu đồ thống kê giá Cá chạch lấu theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá chạch lấu

02/04/2022 140.000 đ 30.000 Tepbac
13/03/2022 170.000 đ 20.000 Tepbac
04/03/2022 150.000 đ 150.000 Tepbac
03/03/2022 150.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp sống
03/03/2022 130.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp đá

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!