Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 18-11-2023

Trungtsss
Trungtsss
thuysansach35
thuysansach35

Cập nhật ngày 15-11-2023

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Dinhnan
Dinhnan
Dinhnan
hangtravinh

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

114.000đ Trà Vinh
Kks oxy luộc đỏ
duykhanhcm
duykhanhcm
duykhanhcm
Phunglua