Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 12-04-2024

Tepbac

Cá thát lát còm

64.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

27.000đ 300

Cập nhật ngày 10-04-2024

triantran

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

93.000đ Cà Mau
ao bạt đáy, kks
triantran
triantran
triantran
Longdinh

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

95.000đ Bạc Liêu
ao bạt đáy, xem màu xanh
Longdinh
Longdinh
nambt
nambt
nambt
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

130.000đ 10.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

175.000đ 35.000
Tepbac
Tepbac