Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 08-04-2024

Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

26.500đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 03-04-2024

danhdikhang

Cá chim vây vàng

260.000đ Kiên Giang
Giá mong muốn
Dangthuw

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

100.000đ Bến Tre
Mức giá mong muốn

Cập nhật ngày 25-03-2024

Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

125.000đ 25.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

210.000đ 20.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 18-03-2024

mai.ca
Tepbac
mai.ca
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

64.000đ 19.000
Tepbac