Thư Mai

Thư Mai

Cộng tác viên bài viết
Luôn cố gắng để đóng góp khả năng của mình vào nâng tầm thủy sản Việt Nam, mang nhiều thông tin có ích cho người nuôi, kết hợp phát triển với nuôi trồng thủy sản bền vững. Vì nghề nuôi trồng thủy sản ĐBSCL nói riêng, và Việt Nam nói chung.
Bài đã viết 16

Phân tích chi tiết ảnh hưởng của thời tiết và khí hậu đến nuôi trồng thủy sản - Phần 1

Phân tích chi tiết ảnh hưởng của thời tiết và khí hậu đến nuôi trồng thủy sản - Phần 1

Thời tiết và khí hậu là những yếu tố chính ảnh hưởng đến tất cả các loại hình nông nghiệp, bao gồm cả nuôi trồng thủy sả

Ngày 17/02/2022
Mật độ ương ảnh hưởng đến ấu trùng hàu Thái Bình Dương trong RAS như thế nào

Mật độ ương ảnh hưởng đến ấu trùng hàu Thái Bình Dương trong RAS như thế nào

Hàu Thái Bình Dương Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) là loài hai mảnh vỏ được nghề nuôi thương mại toàn cầu quan tâm n

Ngày 15/02/2022
Giảm nhẹ mầm bệnh do vi rút OsHV-1 nhiễm trên hàu Thái Bình Dương - Phần 2

Giảm nhẹ mầm bệnh do vi rút OsHV-1 nhiễm trên hàu Thái Bình Dương - Phần 2

Quy mô công nghiệp sản xuất hàu Thái Bình Dương (Crassotrea gigas) trong nuôi trồng thủy sản đóng vai trò quan trọng trê

Ngày 09/02/2022
Giảm nhẹ mầm bệnh do vi rút OsHV-1 nhiễm trên hàu Thái Bình Dương - Phần 1

Giảm nhẹ mầm bệnh do vi rút OsHV-1 nhiễm trên hàu Thái Bình Dương - Phần 1

Quy mô công nghiệp sản xuất hàu Thái Bình Dương (Crassotrea gigas) trong nuôi trồng thủy sản đóng vai trò quan trọng trê

Ngày 08/02/2022
Chất rắn hòa tan và chất rắn lơ lửng trong hệ thống nuôi trồng thủy sản

Chất rắn hòa tan và chất rắn lơ lửng trong hệ thống nuôi trồng thủy sản

Các ao nuôi trồng thủy sản chứa nhiều loại chất rắn hòa tan và lơ lửng. Vật chất được chia thành chất rắn, chất lỏng và

Ngày 19/01/2022
Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi động vật có vỏ

Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi động vật có vỏ

Trong những năm 1970 và 1980, thuốc kháng sinh thường được dùng để kiểm soát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, nhưng

Ngày 17/01/2022
Sơ lược ảnh hưởng của bệnh do kí sinh trùng Perkinsus olseni trên nghêu

Sơ lược ảnh hưởng của bệnh do kí sinh trùng Perkinsus olseni trên nghêu

Trong vài thập kỷ qua, bệnh trên loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ được coi là một trở ngại cho cả ngành nuôi trồng thủy sản v

Ngày 13/01/2022
Ngành thủy sản thế giới sẽ thế nào nếu không hành động về khí hậu?

Ngành thủy sản thế giới sẽ thế nào nếu không hành động về khí hậu?

Hơn 25% các quốc gia sản xuất hải sản có thể mất từ 40 đến 90% tiềm năng sản xuất hiện tại vào giữa thế kỷ này. Theo một

Ngày 08/01/2022