Uyên Đào

Cộng tác viên
Uyên Đào
Xuất phát từ sở thích cá nhân, niềm đam mê được thực hiện nghiên cứu cũng như tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cũng lớn dần lên theo từng ngày. Hãy để đam mê dẫn lối thành công.

Những bài viết bởi Uyên Đào


Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tỉ lệ giới tính ấu trùng tôm sú

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tỉ lệ giới tính ấu trùng tôm sú

Ở tôm sú, con cái lớn nhanh và có kích thước lớn hơn con đực. Tác động của nhiệt độ có thể làm tăng đáng kể sự biểu hiện

Ngày 23/09/2021
Tác động của Azomite đến chất lượng tinh trùng ở cá

Tác động của Azomite đến chất lượng tinh trùng ở cá

Azomite thường được dùng để tăng cường hiệu quả tăng trưởng và khả năng kháng bệnh ở tôm cá. Nghiên cứu dưới đây còn cho

Ngày 17/09/2021
Kẽm clorua ảnh hưởng đến sự phát triển phôi, tăng trưởng của cá ngựa vằn con

Kẽm clorua ảnh hưởng đến sự phát triển phôi, tăng trưởng của cá ngựa vằn con

Kẽm (Zn) là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho các loài động thực vật khác nhau. Tuy nhiên, trong khi kẽm là một nguyê

Ngày 17/08/2021
Tầm quan trọng của tỷ lệ sinh khối thực vật - cá trong hệ thống Aquaponics

Tầm quan trọng của tỷ lệ sinh khối thực vật - cá trong hệ thống Aquaponics

Vai trò quan trọng của tỷ lệ sinh khối thực vật-cá trong hệ thống aquaponic cá koi – cây cần nước.

Ngày 10/08/2021
Đen đầu, đen mình trên cá trắm cỏ

Đen đầu, đen mình trên cá trắm cỏ

Đen đầu, đen mình tuột vảy trên cá trắm cỏ có tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ chết cao.

Ngày 02/08/2021
Mối quan hệ giữa kích thước tôm thẻ và mức tiêu thụ Bioflocs

Mối quan hệ giữa kích thước tôm thẻ và mức tiêu thụ Bioflocs

Việc tiêu thụ các vi sinh vật sinh học (bioflocs) có quan hệ tích cực với kích thước tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, mức

Ngày 26/07/2021
Tác động của hình dạng bể nuôi và sục khí đến ấu trùng cá tráp quy mô nhỏ

Tác động của hình dạng bể nuôi và sục khí đến ấu trùng cá tráp quy mô nhỏ

Điều kiện trong bể ương ấu trùng là những yếu tố quan trọng để tăng cường tỷ lệ sống và cải thiện tăng trưởng trong nhiề

Ngày 19/07/2021
Kỹ thuật sinh thái cải thiện phân bố và kiếm ăn của cá hồi con

Kỹ thuật sinh thái cải thiện phân bố và kiếm ăn của cá hồi con

Suy thoái, mất cân bằng môi trường sống đã và đang là nguyên nhân cốt lõi của sự suy giảm quần thể cá hồi– loài có tầm q

Ngày 14/07/2021