Uyên Đào

Cộng tác viên
Uyên Đào
Xuất phát từ sở thích cá nhân, niềm đam mê được thực hiện nghiên cứu cũng như tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cũng lớn dần lên theo từng ngày. Hãy để đam mê dẫn lối thành công.

Những bài viết bởi Uyên Đào


Cá tra Banladesh vẫn vướng chuẩn ASC, tại sao?

Cá tra Banladesh vẫn vướng chuẩn ASC, tại sao?

Người nuôi cá tra Bangladesh vẫn không thể đáp ứng yêu cầu về chứng nhận trong nuôi trồng thủy sản, điều gì đã dẫn đến t

Ngày 21/10/2021
Những hiểu biết cần thiết để nâng cao chất lượng hệ thống sản xuất cá giống

Những hiểu biết cần thiết để nâng cao chất lượng hệ thống sản xuất cá giống

Tăng cường khả năng tiếp cận con giống chất lượng tốt của nông dân ở các nước đang phát triển là ưu tiên hàng đầu và đã

Ngày 14/10/2021
Nhân giống siêu đực cá chuối hoa và sản xuất cá lóc lai toàn đực

Nhân giống siêu đực cá chuối hoa và sản xuất cá lóc lai toàn đực

Mô hình nuôi cá lóc toàn đực mang lại lợi ích kinh tế và hoàn toàn khả thi để áp dụng thực tiễn.

Ngày 06/10/2021
Tổng quan về công nghệ MBBR trong nuôi trồng thủy sản

Tổng quan về công nghệ MBBR trong nuôi trồng thủy sản

MBBR là Moving Bed Biofilm Reactor, hứa hẹn là công nghệ xử lý nước thải ưu việt trong nuôi trồng thủy sản.

Ngày 25/09/2021
Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tỉ lệ giới tính ấu trùng tôm sú

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tỉ lệ giới tính ấu trùng tôm sú

Ở tôm sú, con cái lớn nhanh và có kích thước lớn hơn con đực. Tác động của nhiệt độ có thể làm tăng đáng kể sự biểu hiện

Ngày 23/09/2021
Tác động của Azomite đến chất lượng tinh trùng ở cá

Tác động của Azomite đến chất lượng tinh trùng ở cá

Azomite thường được dùng để tăng cường hiệu quả tăng trưởng và khả năng kháng bệnh ở tôm cá. Nghiên cứu dưới đây còn cho

Ngày 17/09/2021
Kẽm clorua ảnh hưởng đến sự phát triển phôi, tăng trưởng của cá ngựa vằn con

Kẽm clorua ảnh hưởng đến sự phát triển phôi, tăng trưởng của cá ngựa vằn con

Kẽm (Zn) là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho các loài động thực vật khác nhau. Tuy nhiên, trong khi kẽm là một nguyê

Ngày 17/08/2021
Tầm quan trọng của tỷ lệ sinh khối thực vật - cá trong hệ thống Aquaponics

Tầm quan trọng của tỷ lệ sinh khối thực vật - cá trong hệ thống Aquaponics

Vai trò quan trọng của tỷ lệ sinh khối thực vật-cá trong hệ thống aquaponic cá koi – cây cần nước.

Ngày 10/08/2021