Cúc mui chống lại sán lá đơn chủ trên cá
Cúc mui chống lại sán lá đơn chủ trên cá
Sử dụng chiết xuất lá cúc mui trong chế độ ăn uống sẽ kích thích sức đề kháng của cá rô phi đối với lây nhiễm của ký...
07/01/2021
Bệnh đỏ chân ở tôm thẻ nuôi nước ngọt
Bệnh đỏ chân ở tôm thẻ nuôi nước ngọt
Bệnh chân đỏ là một bệnh truyền nhiễm đặc trưng trên các loài động vật có chân bơi và chân bò, là mối đe dọa đối với...
06/01/2021
Lựa chọn bộ gen kháng virus gây bệnh đốm trắng trên tôm thẻ
Lựa chọn bộ gen kháng virus gây bệnh đốm trắng trên tôm thẻ
Khám phá cách thức của sự biến đổi gen tự nhiên trên động vật thủy sản để kháng lại các mầm bệnh do vi rút và phương...
05/01/2021
Phân tích mô bệnh học bệnh phân trắng
Phân tích mô bệnh học bệnh phân trắng
Mật độ Vibrio spp càng cao lại càng làm trầm trọng thêm mức độ nhiễm phân trắng cho tôm thẻ.
04/01/2021
Ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh phân trắng trên tôm
Ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh phân trắng trên tôm
Nghiên cứu tác động của điều kiện môi trường và động lực của cộng đồng vi khuẩn đến bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân...
29/12/2020
Phương pháp mới có thể chẩn đoán bệnh EHP chính xác hơn
Phương pháp mới có thể chẩn đoán bệnh EHP chính xác hơn
Một nhóm các nhà khoa học ở Trung Quốc đã phát triển phương pháp PTP2-qPCR tích hợp với kính hiển vi có thể được sử...
28/12/2020
Môi trường tạo điều kiện cho Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ
Môi trường tạo điều kiện cho Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ
Các chủng E. Ictaluri phân lập tại Việt Nam phát triển tốt ở độ mặn (NaCl) và pH nào?
28/12/2020
Bệnh phân trắng trên tôm
Bệnh phân trắng trên tôm
Tác nhân gây bệnh và các biện pháp phòng bệnh phân trắng trên tôm.
22/12/2020