An Giang: Hàng ngàn lao động ngành thủy sản bị ảnh hưởng thu nhập

Chế biến cá tra
Lao động ngành thủy sản bị ảnh hưởng thu nhập do dịch COVID-19.

Có hàng ngàn lao động ở An Giang, nhất là lao động trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu bị ảnh hưởng thu nhập, việc làm do tác động từ dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - cho biết, qua khảo sát thực tế tại 12 Liên đoàn Lao Động cấp huyện, Công đoàn các khu công nghiệp, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh cho thấy có hàng ngàn lao động bị ảnh hưởng thu nhập, việc làm do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.  Nhất là lao động đang làm việc trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu.

Tuy đến thời điểm này An Giang chưa phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng, do ảnh hưởng thị trường Trung Quốc (chiếm thị phần khoản 60 -70% hợp đồng) gặp khó khăn, nên nhiều lao động ngành chế biến thủy sản bị ảnh hưởng lớn.

Cụ thể, do còn tồn lượng hàng hóa trong kho nên doanh nghiệp chỉ duy trì hoạt động cầm chừng. Do vậy, nhiều doanh nghiệp đã sắp xếp thời gian làm việc của lao động từ 6 ngày/tuần xuống còn 4 ngày/tuần, từ đó ảnh hưởng tiền lương và thu nhập của người lao động.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của LĐLĐ An Giang, nhìn chung mức thu nhập này vẫn đảm bảo trên mức lương tối thiểu vùng.

Tuy thu nhập có giảm, nhưng số lao động xin nghỉ việc không đáng kể do khó tìm được việc mới trong bối cảnh hiện này.

Lục Tùng Lao động
Đăng ngày: 19/03/2020