Cam Ranh: Khó di dời lồng tôm đến vùng quy hoạch

Khánh Hòa: Khó di dời lồng tôm đến vùng quy hoạch
Khánh Hòa: Khó di dời lồng tôm đến vùng quy hoạch

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế TP. Cam Ranh (Khánh Hòa), hiện nay, phòng đang triển khai kế hoạch đến các xã, phường việc di dời lồng nuôi trồng thủy sản về vùng nuôi đã được quy hoạch.

1. Cam Ranh: Khó di dời lồng tôm đến vùng quy hoạch

Theo quy định tạm thời vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, ở vịnh Cam Ranh có 3 vùng nuôi, gồm: vùng nước đảo Bình Ba (Cam Bình) khoảng 180ha, vùng nuôi Cam Lập khoảng 500ha, vùng nuôi Bình Hưng (Cam Bình) khoảng 30ha. Theo quy định, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh Cam Ranh ở các phường: Cam Nghĩa, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Phú… chủ yếu di dời về vùng nuôi Cam Lập và một phần vùng nuôi Bình Ba.

Tuy nhiên, việc di dời chắc chắn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các hộ nuôi trồng nhỏ lẻ, kinh phí ít. Nếu di dời về vùng nuôi Cam Lập thì mỗi hộ nuôi sẽ tốn thêm nhân công và xe chở thức ăn từ Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam… đến Cam Lập. Những hộ nuôi vài lồng chắc chắn sẽ bỏ không nuôi nữa nếu bắt buộc phải di dời. Các hộ nuôi lớn sẽ tính toán lại bởi chi phí để bù lại khoảng cách rất lớn. Chưa kể hiện nay, nhiều lồng, bè làm bằng gỗ tạp, đã cũ, nếu di dời sẽ hỏng, phải làm lại. Được biết, Phòng Kinh tế TP. Cam Ranh đã có kế hoạch tuyên truyền, vận động gửi các địa phương. Trước mắt, các xã, phường giám sát không cho phát triển thêm các lồng, bè tại vùng nuôi không nằm trong quy hoạch. Bên cạnh đó, vận động người dân tự chuyển đổi nghề nếu không theo được vào vùng nuôi mới.

2. Cam Lâm: Đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản còn 252ha

Theo Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Cam Lâm sẽ giảm dần, đến năm 2020 còn khoảng 370ha, đến năm 2025 còn khoảng 252ha. 

Huyện sẽ tập trung nuôi tôm nước lợ tại Cam Hòa, Cam Đức, Cam Thành Bắc; diện tích sẽ được thu hẹp dần, đến năm 2025 còn khoảng 80ha. Rong sẽ trồng rải rác trên đầm Thủy Triều, diện tích thu hẹp còn khoảng 30ha. Cá biển sẽ tập trung nuôi tại Cam Đức, Cam Thành Bắc và Cam Hòa, diện tích còn khoảng 50ha. Cá nước ngọt duy trì diện tích khoảng 92ha.

Địa phương phấn đấu đến năm 2025, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.000 tấn.  

V.K - Bích La Báo Khánh Hòa
Đăng ngày: 11/07/2018