Điều kiện cơ sở nuôi và sản xuất giống thủy sản

Điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản
Nuôi lồng bè cát bà. Ảnh: Internet

Đề xuất về điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản được Bộ NN&PTNT đưa vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy sản 2017 sẽ chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2019.

Cụ thể, cơ sở nuôi trồng thủy sản trong ao, bể phải đáp ứng các điều kiện: Có hệ thống ao, bể nuôi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; Có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt (không áp dụng đối với hình thức nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến); Có hệ thống chứa, lắng, xử lý nước cấp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (không áp dụng đối với hình thức nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến); Có hệ thống xử lý hoặc có phương án xử lý hết chất thải theo quy định; Có hệ thống cơ sở hạ tầng phụ trợ bao gồm nhà ở, nơi làm việc, kho chứa được bố trí riêng biệt, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho người và thủy sản nuôi (áp dụng đối với cơ sở nuôi có hệ thống cơ sở hạ tầng phụ trợ); Có nhà vệ sinh kín, tự hoại; nước thải, chất thải không làm ảnh hưởng tới môi trường và vùng nuôi.

Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè thì lồng/bè được làm bằng vật liệu chắc chắn, bền, có khả năng chống chịu với môi trường nước, sóng, gió và chất khử trùng tiêu độc; Có hệ thống thu gom chất thải; Có hệ thống cơ sở hạ tầng phụ trợ bao gồm nhà ở, nơi làm việc, kho chứa được bố trí riêng biệt, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho người và thủy sản nuôi (áp dụng đối với cơ sở nuôi có thệ thống cơ sở hạ tầng phụ trợ); Dụng cụ, trang thiết bị sử dụng trong quá trình nuôi phải đảm bảo không gây tổn hại cho đối tượng nuôi, không gây mất an toàn thực phẩm, dễ làm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng…

2. Cơ sở sản xuất giống phải áp dụng ISO 9001 hoặc GMP

Theo dự thảo, cơ sở sản xuất giống thủy sản phải đảm bảo các điều kiện như sau: Cơ sở vật chất gồm hệ thống xử lý nước cấp (ao hoặc bể chứa, lắng; hệ thống lọc nước), hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống ao, bể cho sinh sản, ương nuôi ấu trùng; kho chứa nguyên vật liệu; hệ thống nuôi thức ăn tự nhiên (áp dụng đối với sản xuất giống giáp xác, nhuyễn thể và cá biển). Ngoài ra, trang thiết bị, dụng cụ phải làm bằng vật liệu không gỉ, dễ làm vệ sinh.

Đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản nuôi chủ lực: Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng ISO 9001 hoặc GMP hoặc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam thừa nhận; Đối với cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không thuộc quy định trên thì cơ sở xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng hoặc áp dụng hệ thống kiểm tra chất lượng ISO 9001 hoặc GMP hoặc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam thừa nhận; Còn đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản nuôi chủ lực và cơ sở ương dưỡng tôm sú, tôm thẻ chân trắng thì áp dụng hệ thống kiểm soát an toàn sinh học theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ NN&PTNT ban hành.

Đối với giống thủy sản bố mẹ, Tổng cục Thủy sản có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Còn cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn, trừ trường hợp về giống thủy sản bố mẹ.

P.V
TSVN
Đăng ngày: 23/06/2018

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc