Giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy tôm bố mẹ

Giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy tôm bố mẹ
Tôm bố mẹ Moana. Ảnh minh họa: TSVN

6 tháng đầu năm 2019, các cơ sở nuôi tôm giống ước nhập 51 lô/28.050 con tôm bố mẹ (giảm 2 lô/4.333 con so với cùng kỳ năm 2018). Đa số các cơ sở đã gửi thông báo việc sử dụng tôm thẻ chân trắng bố mẹ cho Chi cục để quản lý, giám sát thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, việc sử dụng tôm sú bố mẹ còn nhiều cơ sở chưa thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản đã giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy tôm bố mẹ khi hết thời gian sử dụng.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản ước tiêu hủy 57 lô tôm/31.923 con tôm bố mẹ do hết thời gian sử dụng theo Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT. Trong đó tôm nhập khẩu là 49 lô/26.323 con; tôm Việt Úc là 8 lô/5.600 con. Ngoài ra, Chi cục thường xuyên có văn bản thông báo trước 7 ngày đối với các lô tôm chuẩn bị hết thời gian sử dụng để các cơ sở có kế hoạch hủy bỏ.

Theo Thông tư, thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ được quy định như sau:

Với tôm thẻ chân trắng bố mẹ, thời hạn sử dụng tối đa 140 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm bố mẹ nhập khẩu đạt khối lượng tối thiểu 40g/con đối với tôm đực, 45g/con đối với tôm cái; thời hạn sử dụng tối đa 120 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước hoặc tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng trên.

Đối với tôm sú bố mẹ, thời hạn sử dụng tối đa 80 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm sú bố mẹ nhập khẩu đạt khối lượng tối thiểu 100g/con đối với tôm đực, 120g/con đối với tôm cái; thời hạn sử dụng tối đa 60 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước, tôm bố mẹ khai thác từ tự nhiên, tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng theo quy định trên.

M.Vân
Báo Bình Thuận
Đăng ngày: 28/06/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc