Lâm Đồng: 45 hồ chứa nước có thể nuôi được cá nước lạnh

Theo kết quả điều tra về môi trường tự nhiên của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (Bộ NN-PTNT), tại vùng quy hoạch nuôi thả cá nước lạnh của tỉnh Lâm Đồng trên địa bàn các huyện, thành (trừ 3 huyện phía Nam) có 45 hồ chứa nước thủy lợi và 2 suối tự nhiên (suối Bướm và suối nước lạnh thuộc huyện Đam Rông) có đủ các điều kiện về diện tích lưu vực, mực nước dâng bình thường, nhiệt độ và hiện trạng xung quanh thủy vực để nuôi thả cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm) với quy mô tương đối lớn.

Trại nuôi cá nước lạnh tại Đạ Sar (Lạc Dương). Ảnh Văn Báu

Trong 45 hồ chứa nước này có nhiều hồ có lưu vực và dung tích lớn như hồ Suối Vàng, hồ KaLa, hồ Đạ Ròn, hồ Tuyền Lâm… Nếu khai thác có hiệu quả các hồ chứa này để nuôi thả cá nước lạnh, sản xuất nông nghiệp của tỉnh sẽ có bước đột phá trong vài năm tới.

Theo thống kê của Hiệp hội Cá nước lạnh Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh đã có 35 dự án nuôi thả cá nước lạnh đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.082 tỷ đồng. Đã có 12 dự án và 13 cơ sở sản xuất thực hiện đầu tư với khoảng 120 tỷ đồng vốn.

Báo Lâm Đồng, 17/04/2012
Đăng ngày: 23/04/2012