Nuôi tôm trên cát

nuôi tôm trên cát
Một hệ thống ao NTTC ở miển Trung

Với đặc điểm là hệ thống ao nuôi xây dựng trên nền đất cát yếu, khả năng thấm nước cao nên hầu hết các ao nuôi tôm trên cát đều phải lót bạt chống thấm toàn bộ ao, đây là đặc trưng của ao nuôi tôm trên cát.

Kinh phí đầu tư cho mỗi ha ao nuôi tôm trên cát cũng lên tới hàng trăm triệu đồng. Hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt các thiết bị như quạt nước, ôxy đáy, quy trình chăm sóc… cũng khác nhiều so với nuôi tôm trong ao đất. Tuy nhiên, nuôi tôm trên cát cho năng suất cao, đặc biệt tôm thẻ chân trắng có thể đạt tới hơn 10 tấn/ha/vụ.

                                                   Ao nuôi được lót bạt chống thấm hoàn toàn

                                                                Vệ sinh ao sau vụ nuôi

                                                Tham quan hệ thống thu gom nước thải

                                                        Sử dụng quạt lông nhím để tăng lượng ôxy hòa tan trong ao

                                              NTTC găn với bảo vệ rừng phòng hộ

Nam Anh - Huy Hùng
thuysanvietnam.com.vn 05/10/2012
Đăng ngày: 06/10/2012

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc