Thừa Thiên Huế: Ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè

nuoi ca long be

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND.

Theo đó: Cơ sở nuôi cá lồng, bè phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi thủy sản, nằm trong phân vùng mặt nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các tổ chức, cá nhân nuôi cá lồng, bè phải có quyền sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành và có một trong ba loại giấy tờ sau: Quyết định giao, cho thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Hợp đồng thuê quyền sử dụng mặt nước cho nuôi trồng thủy sản có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có mặt nước và còn hiệu lực ít nhất 02 năm; Có văn bản cho phép nuôi cá lồng của cơ quan có thẩm quyền của địa phương.

Bên cạnh đó, các cơ sở này cần phải đăng ký tại UBND xã/phường/thị trấn và được cơ quan chuyên môn cấp huyện/thị xã/thành phố (phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế) kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi cá lồng, bè; được UBND xã/phường/thị trấn chấp thuận cho nuôi trên cơ sở kết luận của biên bản kiểm tra đủ điều kiện. Các cơ sở nuôi cá lồng, bè cũng cần phải tuân thủ các quy định hiện hành và cam kết bảo vệ môi trường.

Ngoài ra còn có các quy định về điều kiện đặt lồng, bè cố định, di động; chất lượng nước nơi đặt lồng, bè cố định, di động; các quy định về cơ sở lồng, bè; kích cỡ mắt lưới lồng, bè nuôi thương phẩm, vật liệu làm lồng, bè và thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quá trình nuôi; quy định về công trình phụ trợ; quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong kỹ thuật nuôi; xử lý rác thải; bảo hộ lao động và ghi chép lưu giữ hồ sơ.

Hà Kiều
Fistenet, 13/09/2016
Đăng ngày: 14/09/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc