Xét nghiệm giống thủy sản miễn phí cho người dân

Xét nghiệm giống thủy sản miễn phí cho người dân
Bà cọn nông dân sẽ được hỗ trợ xét nghiệm tôm giống

Chia sẻ gánh nặng chi phí sản xuất của nông dân và nâng cao chất lượng tôm nuôi là mục tiêu của chương trình xét nghiệm mẫu tôm miễn phí đang được thực hiện tại ĐBSCL.

Đây là chương trình do ngành Thủy sản ĐBSCL phối hợp với Công ty TNHH Khoa kỹ Sinh vật Thăng Long thực hiện. Theo chương trình, sẽ có 33 trạm xét nghiệm đặt tại các địa phương trong vùng. Nông dân có thể liên hệ để xét nghiệm các mẫu bệnh trên tôm giống hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, người nuôi tôm còn được hỗ trợ kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như: tảo, pH, kiềm, NH3… Hiện một mẫu kiểm tra có giá từ 20.000 - 25.000 đồng (tùy loại). Không chỉ giảm chi phí cho nông dân, chương trình còn hướng người nuôi tôm có thói quen kiểm tra chất lượng đầu vào trước khi sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Huỳnh Tâm VTV9
Đăng ngày: 24/05/2019