Liên quan thủy sản

T.T.H.Giang

Kỹ sư Bệnh Học Thủy Sản

Mong muốn làm việc Miền Nam
L.T.Lành

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
N.L.H.Nhứt

Trung Cấp Nuôi Trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc Miền Nam
T.T.K.Ngân

Quản Lý Thủy Sản

Mong muốn làm việc Cả nước
L.D.Phúc

Nuôi Trồng Thủy Sản - Đại học Cần Thơ

Mong muốn làm việc TP Cần Thơ
N.T.Anh

Chuyên ngành Nuôi Trồng Thủy Sản - Đại học Nông Lâm TPHCM

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây, miền đông nam bộ
N.M.Thuận

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Toàn Quốc
V.B.Sơn

Quản lý nguồn lợi thủy sản

Mong muốn làm việc Cần Thơ
T.T.Sang

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản - ĐH Cần Thơ

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.
N.T.Anh

Nuôi trồng thủy sản hệ đại học - đại học Nông Lâm TP.HCM

Mong muốn làm việc TPHCM, miền Tây, Đông Nam Bộ
D.M.Lực

Quản trị công nghiệp

Mong muốn làm việc Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên
N.T.T.Nguyên

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Đồng Tháp
P.V.Trung

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản - ĐH Cần Thơ

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Đông Nam Bộ
T.Q.Thái

Ngư y

Mong muốn làm việc TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu
P.H.Vũ

Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình
H.H.Hận

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Toàn Quốc
N.V.Cường

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Tây
H.V.Hưng

Bệnh học thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Tây (ưu tiên Cà Mau)
T.V.Công

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Sóc Trăng
H.H.Nam

Đại học nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Tòan quốc